Wat is een keurmeester?

 

Een Keurmeester van honing- en bijenproducten controleert of deze producten en waren voldoen aan de wettelijke en andere voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de Warenwet en het Keuringsreglement. Een Keurmeester controleert op verzoek van individuele producenten en imkerorganisaties. Dit doet hij/zij onder andere door het; organoleptisch, fysisch, chemisch en microscopisch onderzoeken van het aangeboden product. Andere werkzaamheden zijn het beoordelen van verpakkingen, etikettering en de houdbaarheidsdata van de producten. De resultaten van de controles verwerkt de Keurmeester in een rapport. Wanneer de waren niet aan de gestelde voorwaarden voldoen geeft hij/zij aan de producent een advies hoe de geconstateerde gebreken verbeterd kunnen worden.

Hoe keurt de NCvB?

 

De NCvB maakt bij keuringen gebruik van een keuringsreglement dat door haar, op basis van keuringservaringen in Nederland en in het buitenland (Engeland en België), relevante wetenschappelijke onderzoeken, de Nederlandse en Europese wetgeving en de adviezen van externe deskundigen, samengesteld is.

 

Wij organiseren gaarne een keuring voor uw vereniging.

Onderstaand handboek wordt gebruikt bij de cursus honingkeurmeester van de NCvB en behandeld de keuringsvoorwaarden en eisen. U kunt dit handboek gebruiken als naslagwerk. Zowel de keurmeester als de inzender kunnen met dit document zich voorbereiden op een keuring. Het reglement wordt tijdens keuringen gebruikt om de ter keuring aangeboden bijenproducten te beoordelen.

Download
Handboek keuringen 2022.pdf
Adobe Acrobat document 4.3 MB
Download
Reglement keuringsvoorwaarden-eisen.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB
Download
Etiket voorschriften.pdf
Adobe Acrobat document 792.1 KB
Download
Refractometer
Iedere imker wil weten hoeveel vocht zijn geslingerde honing bevat. Dit bepaald immers de houdbaarheid van de honing. Als je daarnaast ook nog het gehalte glucose meet weet je samen met het vochtpercentage op welke termijn de honing gaat kristalliseren.
Dus imker als je hem nog niet bezit schaf een refractometer aan.
Uitleg refractometer.pdf
Adobe Acrobat document 200.6 KB

Wilt u gebruik maken van ons aanbod neem dan contact met ons op !

 

Update: 02-09-2022

Update handboek keuringen en reglement keuringsvoorwaarden en eisen. Klik op Keuring.

Honingonderzoek. Klik op Honinganalyse.

Nieuwe cursussen en extra cursus keurmeester in september/oktober. Klik op Opleiding

 


NCvB, onafhankelijke stichting die zich inzet voor  optimalisering kwaliteit bijenproducten. Wij staan klaar voor alle hobbymatige en professionele bijenhouders en consumenten. 

 

 

Donaties, wij zijn een niet gesubsidieerde stichting. Iedere financiële bijdrage is zeer welkom om ons werk voort te zetten.

Zie  ons bankrekeningnummer.