Wat is een keurmeester?

 

Een Keurmeester van honing- en bijenproducten controleert of deze producten en waren voldoen aan de wettelijke en andere voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de Warenwet en het Keuringsreglement. Een Keurmeester controleert op verzoek van individuele producenten en imkerorganisaties. Dit doet hij/zij onder andere door het; organoleptisch, fysisch, chemisch en microscopisch onderzoeken van het aangeboden product. Andere werkzaamheden zijn het beoordelen van verpakkingen, etikettering en de houdbaarheidsdata van de producten. De resultaten van de controles verwerkt de Keurmeester in een rapport. Wanneer de waren niet aan de gestelde voorwaarden voldoen geeft hij/zij aan de producent een advies hoe de geconstateerde gebreken verbeterd kunnen worden.

Hoe keurt de NCvB?

 

De NCvB maakt bij keuringen gebruik van een keuringsreglement dat door haar, op basis van keuringservaringen in Nederland en in het buitenland (Engeland en België), relevante wetenschappelijke onderzoeken, de Nederlandse en Europese wetgeving en de adviezen van externe deskundigen, samengesteld is.

 

Wij organiseren gaarne een keuring voor uw vereniging.

Onderstaand handboek wordt gebruikt bij de cursus honingkeurmeester van de NCvB en behandeld de keuringsvoorwaarden en eisen.

U kunt dit handboek gebruiken als naslagwerk. Zowel de keurmeester als de inzender kunnen met dit document zich voorbereiden op een keuring.

Het reglement wordt tijdens keuringen gebruikt om de ter keuring aangeboden bijenproducten te beoordelen.

Download
Reglement keuringsvoorwaarden en eisen .
Adobe Acrobat document 941.3 KB
Download
Handboek keuringen 2017.pdf
Adobe Acrobat document 2.1 MB

Wilt u gebruik maken van ons aanbod neem dan contact met ons op !