Wat is een keurmeester?

 

Een Keurmeester van bijenproducten controleert of deze producten en waren voldoen aan de wettelijke en andere voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in het Keuringsreglement. Een Keurmeester controleert op verzoek van individuele producenten en imkerorganisaties.  Andere werkzaamheden zijn het beoordelen van verpakkingen, etikettering en de houdbaarheidsdata van de producten. De resultaten van de controles verwerkt de Keurmeester in een rapport. Wanneer de waren niet aan de gestelde voorwaarden voldoen geeft hij/zij aan de producent een advies hoe de geconstateerde gebreken verbeterd kunnen worden.

Hoe keurt de NCvB?

 

De NCvB maakt bij organoleptische keuringen van bijenproducten (honing, was, propolis) gebruik van een keuringsreglement dat door haar, op basis van keuringservaringen in Nederland en in het buitenland (Engeland en België), relevante wetenschappelijke onderzoeken, de Nederlandse en Europese wetgeving en de adviezen van externe deskundigen, samengesteld is.

 

De NCvB keurt honingen ook analytisch en microscopisch en gebruikt daarbij protocollen die gevalideerd zijn. Ze leidt daar gespecialiseerde keurmeesters in op.

 

Wij organiseren gaarne een keuring op maat voor uw vereniging.

Onderstaand handboek wordt gebruikt bij de cursus organoleptisch keuren van de NCvB en behandeld de daarbij horende keuringsvoorwaarden en eisen. U kunt dit handboek gebruiken als naslagwerk.

Download
Naslag werk organoleptisch keuren
Handboek keuringen 2022.pdf
Adobe Acrobat document 4.3 MB
Download
Reglement organoleptisch keuren
Reglement keuringsvoorwaarden-eisen.pdf
Adobe Acrobat document 1.0 MB
Download
NCvB Honing kwaliteit keurmerk
Reglement voor een geïntegreerde honingk
Adobe Acrobat document 1.1 MB
Download
Etiket voorschriften.pdf
Adobe Acrobat document 792.1 KB
Download
Refractometer
Iedere imker wil weten hoeveel vocht zijn geslingerde honing bevat. Dit bepaald immers de houdbaarheid van de honing. Als je daarnaast ook nog het gehalte glucose meet weet je samen met het vochtpercentage op welke termijn de honing gaat kristalliseren.
Dus imker als je hem nog niet bezit schaf een refractometer aan.
Uitleg refractometer.pdf
Adobe Acrobat document 200.6 KB

Wilt u gebruik maken van ons aanbod neem dan contact met ons op !

 

Update: 07-03-2023

Cursus Keurmeester 2023 inschrijving geopend!!!!!

Keurmerk; zie Reglement voor een geïntegreerde honingkeuring. Klik op Keuring.

Honingonderzoek. Klik op Honinganalyse.

 


NCvB, onafhankelijke stichting die zich inzet voor  optimalisering kwaliteit bijenproducten. Wij staan klaar voor alle hobbymatige en professionele bijenhouders en consumenten. 

 

 

Donaties, wij zijn een niet gesubsidieerde stichting. Iedere financiële bijdrage is zeer welkom om ons werk voort te zetten.

Zie  ons bankrekeningnummer.