Stichting

Nederlandse Commissie voor Bijenproducten

Bijen-honing-keuring bijenproducten-informatie.

Onafhankelijk en objectief

 

 

De NCvB is ook werkzaam voor het Nederlandstalig gebied in België.

In ons bestuur is daartoe een vertegenwoordiger uit Vlaanderen, Rob Peulen, per 1-9-2021 benoemd.

 

Nieuwe cursussen zie link opleiding!!!!!

Wilde bij versus honingbij zie de link nieuws!!!!!
 

 


Cursisten Keurmeester bijenproducten, bezig met de praktijk en theorie les pollen analyse.

Deze cursus gaat verder dan alleen kijken, proeven en ruiken. Chemische analyse en pollen determinatie zijn de moderne analyse technieken die gedoceerd worden.

 

Waar staan wij voor?

Keuring bijenproducten, info,   advies en consultatie

Wij organiseren keuringen van honing en overige bijenproducten. We verzorgen lezingen en geven advies en verlenen bijstand bij bijen gerelateerde zaken.

Opleidingen, diverse modulen

Wij organiseren diverse cursussen. Cursus duur, 1 dag. die over het algemeen één (leer)onderwerp behandelt. Daarnaast hebben we de specialisten opleiding tot keurmeester  die 5 zaterdagen omvat.

Honing analyse, chem./fysch.   en pollen determinatie

Wij analyseren honing.

Chemische en fysische testen en botanische herkomst door middel van pollen determinatie.


 

 

Wilt u gebruik maken van ons aanbod neem dan contact met ons op !

Update: 27-04-2022

Update handboek keuringen en reglement keuringsvoorwaarden en eisen. Klik op Keuring.

Honingonderzoek. Klik op Honinganalyse.

Nieuwe cursussen en extra cursus keurmeester in september/oktober. Klik op Opleiding

 


NCvB, onafhankelijke stichting die zich inzet voor  optimalisering kwaliteit bijenproducten. Wij staan klaar voor alle hobbymatige en professionele bijenhouders en consumenten. 

 

 

Donaties, wij zijn een niet gesubsidieerde stichting. Iedere financiële bijdrage is zeer welkom om ons werk voort te zetten.

Zie  ons bankrekeningnummer.