Nieuws en actualiteit

Deze pagina informeert u over bijen gerelateerde zaken en organisaties die betrokken zijn bij honing en overige bijenproducten. Tevens houden wij u op de hoogte van de actualiteit.

Algemeen

Archief Marieke Mutsaers

Het archief van Marieke Mutsaers, overleden 12 mei 2015, is onlangs gedoneerd aan de NCvB. Het bestuur van de NCvB waardeert deze geste  zeer. De NCvB heeft op deze wijze veel informatie ontvangen over het imkeren in Afrikaanse en Aziatische landen. Tevens is onze  pollen referentie op deze wijze kwalitatief uitgebreid met Afrikaanse en Aziatische pollen.

 

Keuringsreglement

Een nieuw keuringsreglement voor bijenproducten is gereed. Het jaar 2017 zal gebruikt worden om ervaring op te doen en zo nodig bij te stellen. Per 1 januari 2020 zal het door de NCvB als het Bijkersgilde  worden toe gepast.

 

Honingkeurmeesters in Vlaanderen (B)

Onder supervisie van de AVI  heeft de NCvB de cursus Keurmeester Bijenproducten gedoceerd te Kalmthout (B).

Na een intensieve studie op HBO niveau en een goede voorbereiding op het examen kunnen we mededelen dat op 1 april (nee het is geen grap) 17 deelnemers aan deze cursus het examen hebben afgelegd. Alle examinanten zijn geslaagd.

Vlaanderen heeft hiermee een eerste contingent honingkeurmeesters die een bijdrage kunnen leveren aan het optimaliseren van de bijenproducten kwaliteit.

Proficiat!!!

 

Controle bijenwas

De NVWA maakt serieus werk van de controle op gesjoemel met bijenwas.

Kunstraat verkopers worden actief gecontroleerd. Ze moeten middels laboratorium onderzoek kunnen aantonen dat de door hen aangeboden kunstraat voldoet aan een verantwoorde standaard.

Bijenwas die ingekocht wordt van imkers mag alleen als kunstraat geretourneerd worden als er een laboratorium certificaat beschikbaar is waaruit blijkt dat het voldoet aan de standaard.

Imker belangen

De belangen van imkers en bijenhouders in Europa worden behartigd door de working party on honey van de copa-cogeca.

Wat dat is?

Actualiteit

Standaardisering bijenproducten

Oprichting sub-comité Bijenproducten

Om internationale normen voor bijenproducten te ontwikkelen, heeft China bij ISO een voorstel ingediend om ISO/TC 34/SC "Bee Products" op te richten. Het voorgestelde werkprogramma van dit SC beslaat normalisatie van honingproducten, bijenteelt, transport & opslag en analyse methodes voor bijenproducten. Uiteindelijk zouden de resulterende normen of richtlijnen de industrie handvatten kunnen bieden in de strijd tegen fraude en traceability problemen.

 

Eerder informeerden we u over een eventuele deelneming van Nederland aan het ISO overleg.

Inmiddels is door de overheid besloten dit niet te doen. Men verwacht, door het deelnemen van andere Europese lidstaten zoals Duitsland, dat daarmee het belang van Nederland voldoende gediend is.

Als NCvB zijn wij van mening dat Nederland hiermee zijn verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid ontloopt.


Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Update: 19-12-2019

Nieuw cursus aanbod. Klik op link "Opleiding" .

 

 


NCvB, onafhankelijke stichting die zich inzet voor  optimalisering kwaliteit bijenproducten. Wij staan klaar voor alle hobbymatige en professionele bijenhouders en consumenten. 

 

 

Donaties, wij zijn een niet gesubsidieerde stichting. Iedere financiële bijdrage is zeer welkom om ons werk voort te zetten.

Zie  ons bankrekeningnummer.