Wat is de Copa-cogeca? 

Copa-cogeca is de Europese koepelorganisatie waarbij ruim zestig landbouworganisaties uit alle EU landen zijn aangesloten. Deze organisatie heeft een commissie (Working party on honey) die zich bezighoudt met bijen en bijenproducten. Deze commissie ontwikkelt een Europees beleid voor de bijenhouderij. Met haar ideeën en plannen spant ze zich in om het beleid van de Europese Unie te beïnvloeden. Het zal duidelijk zijn dat ook de Nederlandse bijenhouderij daarmee gediend is. Reden voor de NCvB om te zorgen voor een Nederlandse inbreng. Arie Kreike bekleedt namens LTO-Nederland een zetel in de "Working party on honey" m.i.v. april 2016.

 

Verslag WPOH eerste helft 2019

 

 

 

1. Honingmarkt situatie en management - bijentelling en kolonie achteruitgang situatie in de verschillende landen
De voorzitter presenteerde de algemene marktsituatie: Roemenië werd een zwaargewicht in de productie van honing. Internationaal bleef China de belangrijkste producent. Toch was de prijs van de invoer uit China in de EU gekelderd tot 1,30 € / kg en de prijzen van de invoer uit Oekraïne waren 1,85 € / kg. Dit had een negatief effect op de verhandelbaarheid van Europese producenten. In Roemenië, Hongarije en Spanje was dat merkbaar. In Finland was de oogst goed. In Frankrijk was de oogst goed, maar waren de prijzen ingestort. De situatie vraagt om maatregelen er is dringend actie nodig om de situatie te verbeteren. In Oostenrijk was er ook een enorme druk op de prijzen en is verplichte oorsprongsetikettering (land) dringend nodig. In Hongarije waren de prijzen zo laag dat honing nog in opslag is.

 

2. Vervalsing
Met betrekking tot vervalste bijenwas informeert de voorzitter de leden over de ontmoeting met Javier Ruiz-Santaella Moreno van DG SANTE. De EFSA zou een dossier opstellen en het zou wenselijk zijn als de sector gevallen van vervalste bijenwas aan de nationale autoriteiten zou blijven melden om een maximale hoeveelheid gegevens te verzamelen. Er werd op gewezen dat wanneer het stearinegehalte in de bijenwas 5% overschrijdt, de larven sterven. In Polen was dit probleem niet aanwezig. In Oostenrijk waren er geen nieuwe officieel gemelde gevallen en de prijzen van bijenwas waren met 20% gestegen. In Duitsland waren verschillende zaken voor de rechtbank gesanctioneerd, maar er moest een onderscheid worden gemaakt tussen vervalste bijenwas (vrijwillige introductie van stoffen) en bijenwas met residuen van bestrijdingsmiddelen. In Finland liet het bijenteeltprogramma toe bijenwasmonsters te analyseren en was de prijs van bijenwas in tien jaar met 100% gestegen. Er waren nog steeds gevallen van vervalste bijenwas in Italië en Frankrijk. Er waren zeer weinig gevallen in Hongarije, Zweden, Tsjechië en Denemarken.
De voorzitter informeerde de leden over de ontmoeting met Alain Maquet van het JRC en de werkzaamheden van het JRC. Hij presenteerde met name de voor- en nadelen van verschillende geteste analysemethoden, zoals nucleaire magnetische resonantie, honing-scans (chromatografie-analyse van honing) en DNA-tests. Het laboratorium EUROFINS had aangegeven dat 50% van de geïmporteerde honing kon bestaan uit een siroop die niet kon worden opgespoord met conventionele JRC-methoden. De Italiaanse afgevaardigde zei dat het belangrijk was om onderscheid te maken tussen vervalsing en sporen van voederstroop die nodig zijn om bijen in specifieke omstandigheden te voeden. De Duitse afgevaardigde bevestigde dat zodra er meer dan 0,01% sucrose in honing zit, dit kan worden beschouwd als vervalsing, ook al is het misschien slechts een spoor van siroop. Het grootste probleem dat moest worden aangepakt, was echter het probleem dat consumenten opzettelijk worden misleid. De Finse afgevaardigde verklaarde dat traceerbaarheid een deel van de oplossing was. De voorzitter onderstreepte dat een document over dit onderwerp zal worden opgesteld.
 
3. Het GLB
Het secretariaat deelde de leden mee dat na de stemming over de verslagen over het GLB-pakket in COM AGRI nog niet zeker was of er vóór de volgende zittingsperiode van het Europees Parlement in de plenaire vergadering zou worden gestemd. Bovendien, als de rapporteurs niet werden herkozen of als er te veel amendementen in de plenaire vergadering van het nieuwe parlement waren, zou dit mogelijk teruggaan naar COM AGRI. Het was ook mogelijk dat het meerjarig financieel kader niet in oktober 2019 zou worden aangenomen, wat het GLB-dossier verder zou vertragen. Wat de amendementen in COM AGRI betreft, hadden we er een ingediend over eco-regelingen, maar deze is niet aanvaard. De amendementen op de definities van bijenkorfproducten en op de toevoeging van handelsnormen voor honing en bijenkorfproducten zijn aanvaard. Ten tijde van de vergadering werkte het secretariaat aan de richtsnoeren voor de toekomstige strategische plannen. Er zal een raadpleging worden gestuurd naar de WPOH, met name over het nationale bijenteeltprogramma. We waren niet in staat de nieuwe indicatoren te ondersteunen die geen geharmoniseerde en betrouwbare monitoring mogelijk maakten. De Italiaanse en Finse afgevaardigde verzochten om de indicator voor bijen te aanvaarden. De indicatoren voor natuurlijke bestuivers en voor bijen zouden elkaar echter niet tegenspreken.
Het secretariaat heeft de leden laten weten dat het uitvoeringsbesluit over nationale bijenteeltprogramma's voor de bijenteeltjaren 2020, 2021 en 2022 zojuist is aangenomen.

 

 

 

4. Klimaatverandering en de honingsector
De voorzitter informeert de leden over de aanhoudende negatieve impact van klimaatverandering op bijenkolonies en honingopbrengsten. De leden wezen op de mogelijke oplossingen die met name verband houden met rotaties, peulvruchten zoals alfalfa en plantenveredeling gerelateerd aan bloempollen.

 

 

 

Update: 23-10-2022

Update handboek keuringen en reglement keuringsvoorwaarden en eisen. Klik op Keuring.

Honingonderzoek. Klik op Honinganalyse.

Nieuwe cursussen en extra cursus keurmeester in september/oktober. Klik op Opleiding

 


NCvB, onafhankelijke stichting die zich inzet voor  optimalisering kwaliteit bijenproducten. Wij staan klaar voor alle hobbymatige en professionele bijenhouders en consumenten. 

 

 

Donaties, wij zijn een niet gesubsidieerde stichting. Iedere financiële bijdrage is zeer welkom om ons werk voort te zetten.

Zie  ons bankrekeningnummer.