Kennis delen

Lezingen

 

1. Honingbij een chemisch- en fysisch genie. Aan de hand van de anatomie worden de chemische en natuurkundige processen, waar de honingbij over beschikt, getoond. U krijgt daarmee een interessant kijkje in de honingbij.

 

2. Microscopisch beoordelen van de honing. Verteld wordt hoe een imker zelf de florale herkomst van zijn honing kan herkennen en vaststellen. Indien gewenst kunnen we daar een praktijk oefening aan koppelen.

 

3. Van nectar naar honing. Uitgelegd wordt hoe de plant nectar maakt en de honingbij het verwerkt tot honing.

 

4. Kristallisatie en bewaren van honing. Hoe werkt en doe je dat en wat kan er fout gaan.

 

5. Bijen les voor basis en voortgezet onderwijs.

 

 


Stuifmeelanalyse

De Stichting Nederlandse Commissie voor Bijenproducten ondersteunt de "Studiegroep Pollenonderzoek".

 

Deze informele groep microscopisten komt bijeen om onderzoek te doen naar pollen in honing, maar ook mensen die om bredere of andere reden geïnteresseerd zijn in pollen zijn van harte welkom! Regelmatig houdt één van de leden een verhaal over zijn of haar bezigheden. Daarnaast worden er ook sprekers uitgenodigd om een lezing te houden. Een belangrijk onderdeel van het pollenonderzoek door de studiegroep is de ontwikkeling van een database waarin de verworven kennis wordt opgeslagen.

 

De groep belangstellenden komt elke tweede zaterdag van de oneven maanden bijeen in het IVN gebouw te Veenendaal, Karel Fabritiusstraat 3 , om van 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur pollenonderzoek te doen en kennis uit te wisselen.

 


Kwaliteit en veiligheid

In het kader van deze pagina over kennis delen laten we u graag kennis maken met een gids die is uitgegeven door het informatiecentrum voor Bijenteelt in België.

 

Deze gids is getiteld;

"Gids voor goede Bijenteeltpraktijken".

De imker is, wettelijk gezien, rechtstreeks verantwoordelijk voor de productie die hij verkoopt. Alles moet bewerkstelligd worden om de voedselveiligheid van honing te verzekeren. Van bijenkast tot in de honingpot.

 

De Europese Commissie heeft een strikt reglementair kader gedefinieerd waaraan alle verhandelde voedingsmiddelen moeten voldoen. De lidstaten hebben deze regels verankerd in hun nationale wetgeving. Voor de imkerpraktijk betekent dit o.a. dat de Nederlandse en Belgische imker verplicht is een gevarenanalyse (HACCP) toe te passen voor de verschillende kritische controlepunten van zijn productieproces.

 

Hoe je dat moet uitvoeren hebben de Belgische organisaties; ILVO, Universiteit Gent, Cari asbl, GPGR in samenwerking met Kon.V.I.B. en BBF vzw en met goedkeuring van het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen(FAVV), uitstekend verwoord en uitgebeeld in de "Gids voor goede Bijenteeltpraktijken", versie 1 van 19-03-2009.

 

Reden waarom we u er hier op attent maken onder het motto: "Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden".

De Gids kunt u hier downloaden.

 

Download
Gids bijenteelt-Haccp Belgie.pdf
Adobe Acrobat document 5.1 MB

 

Wilt u gebruik maken van ons aanbod neem dan contact met ons op !

Update: 15-11-2021

Hulpmiddel voor de gevorderde pollen onderzoeker. Klik op Documentatie.

Klinisch nieuws en verdringing wilde bijen  in Nieuws pagina.

Honingonderzoek. Klik op Honinganalyse.

 

 


NCvB, onafhankelijke stichting die zich inzet voor  optimalisering kwaliteit bijenproducten. Wij staan klaar voor alle hobbymatige en professionele bijenhouders en consumenten. 

 

 

Donaties, wij zijn een niet gesubsidieerde stichting. Iedere financiële bijdrage is zeer welkom om ons werk voort te zetten.

Zie  ons bankrekeningnummer.