Agenda

NCvB activiteiten 2019
Datum Omschrijving
19-01-2019 Bijeenkomst studiegroep pollenonderzoek. Karel Fabritiustraat 3, Veenendaal . Aanvang 10.00 uur, een ieder is welkom. Neem je eigen Microscoop mee voor de rest (prepareer materiaal en koffie)zorgen wij. Geen microscoop en kom je voor het eerst dan zal een gevorderde pollenonderzoeker je begeleiden.
Vervolg  Idem de data, 9/03, 11/05, 13/07, 14/09, 19/11,
18/5, 25/5

Cursus pollenonderzoek voor gevorderden.

Wegens ziekte docent uitgesteld. Zal op nader tijdstip worden gehouden.

 Okt '19-Febr. '20

NCvB organiseert samen met Bijkersgilde opfrisdagen voor afgestudeerde keurmeesters. Aan de orde komen o.a nieuw keuringsreglement en demonstratie chemische analyse methoden voor honingcontrole.

Keurmeester worden per email uitgenodigd.

 15-11-2019 Afdeling Dinxperlo van  ImkersNederland Power Point presentatie honingverwerking/ bewaren/kwaliteit. Locatie Engbergen aanvang 20.00 uur.